વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Arhyz — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 24.5°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 9.2°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 0.1°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -8.2°C જાન્યુઆરીમાં.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 26.9°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — 9.3°C સ્થિર માર્ચ.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 175.8 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું મે. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 20.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!