વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Apsheronsk — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 29.9°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 16.4°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 4.3°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -0.8°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 100.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું મે. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 36.5 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!