વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Abzakovo — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 22°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 9.9°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -13.2°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -17.4°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 66.3 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 17.9 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જાન્યુઆરીમાં.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!