વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

ઑલ્બીયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 29.6°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 21.6°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 12.5°C ફેબ્રુઆરી. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — 7.4°C ફેબ્રુઆરી.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 25.6°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — 13.4°C સ્થિર ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 55.3 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું માર્ચ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 5.4 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!