વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

મિલાનો — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 29.3°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 18.9°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 6.4°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — 2.3°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 131.3 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું મે. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 45.3 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જાન્યુઆરીમાં.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!