વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

મિલાનો — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 29.5°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 19.4°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 6.5°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — 2.5°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 132.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું નવેમ્બર. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 42 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જાન્યુઆરીમાં.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!