વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

માસ્સા Lubrense — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 30.2°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 27°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 12.6°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — 10.7°C જાન્યુઆરીમાં.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 26.6°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — 14.3°C સ્થિર ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 128.7 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું નવેમ્બર. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 19 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!