વિખ્યાત દેશો

અઝરબૈજાન — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, અઝરબૈજાન
પાણી તાપમાન અઝરબૈજાન (વર્તમાન મહિનો)
અસ્ટરા 9.3 °C
Lankaran 9.1 °C
Neftcala 8.9 °C
બાકૂ 7.6 °C
Lobkatan 7.6 °C
Mardakan 6.7 °C
Sumgayit 6.5 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!