વિખ્યાત દેશો

અઝરબૈજાન — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, અઝરબૈજાન
પાણી તાપમાન અઝરબૈજાન (વર્તમાન મહિનો)
અસ્ટરા 16.8 °C
Lankaran 16.1 °C
Neftcala 15.6 °C
Lobkatan 14.3 °C
બાકૂ 14.1 °C
Mardakan 13.5 °C
Sumgayit 13.3 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!