વિખ્યાત દેશો

અઝરબૈજાન — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, અઝરબૈજાન
પાણી તાપમાન અઝરબૈજાન (વર્તમાન મહિનો)
Lankaran 27.7 °C
અસ્ટરા 27.6 °C
Neftcala 27 °C
Lobkatan 26.1 °C
બાકૂ 26.1 °C
Mardakan 25.7 °C
Sumgayit 25.5 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!