વિખ્યાત દેશો

અઝરબૈજાન — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, અઝરબૈજાન
પાણી તાપમાન અઝરબૈજાન (વર્તમાન મહિનો)
અસ્ટરા 9.8 °C
Lankaran 9.2 °C
Neftcala 8.8 °C
Lobkatan 7.3 °C
બાકૂ 7.1 °C
Mardakan 7 °C
Sumgayit 6.7 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!