વિખ્યાત દેશો

અઝરબૈજાન — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, અઝરબૈજાન
પાણી તાપમાન અઝરબૈજાન (વર્તમાન મહિનો)
Lankaran 19.7 °C
Neftcala 19.5 °C
અસ્ટરા 19.4 °C
Lobkatan 18.2 °C
બાકૂ 18.2 °C
Mardakan 16.4 °C
Sumgayit 15.9 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!