વિખ્યાત દેશો

અલ્બેનિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, અલ્બેનિયા
પાણી તાપમાન અલ્બેનિયા (વર્તમાન મહિનો)
Saranda 22.7 °C
Ksamil 22.7 °C
Vlora 22.2 °C
Berat 22 °C
Durres 21.9 °C
ટિરાને 21.5 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!