Tíortha Coitianta
Déan comparáid idir aimsir

Yellowstone — aimsir réir míosa

An teocht an aeir de réir míosa
An teocht uasta laethúil an meán — 21.2°C Iúil. Meán teocht oíche uasta — 8°C Iúil. An meán íosteocht laethúil — -7.3°C Nollaig. An meán teocht oíche laghad — -13.4°C i mí Eanáir.
Deascadh, mm
Deascadh Uasmhéid — 100.1 mm Raibh sé taifeadta Bealtaine. Deascadh íosta — 37.8 mm Raibh sé taifeadta Iúil.
Inis dúinn agus a roinnt le do chairde!