Tíortha Coitianta
Déan comparáid idir aimsir

Denver — aimsir réir míosa

An teocht an aeir de réir míosa
An teocht uasta laethúil an meán — 30.5°C Iúil. Meán teocht oíche uasta — 17.9°C Iúil. An meán íosteocht laethúil — 3.7°C Nollaig. An meán teocht oíche laghad — -4.5°C Nollaig.
Deascadh, mm
Deascadh Uasmhéid — 65.1 mm Raibh sé taifeadta Bealtaine. Deascadh íosta — 12.3 mm Raibh sé taifeadta Samhain.
Inis dúinn agus a roinnt le do chairde!