Tíortha Coitianta
Déan comparáid idir aimsir

Oviedo — aimsir réir míosa

An teocht an aeir de réir míosa
An teocht uasta laethúil an meán — 24.4°C Lúnasa. Meán teocht oíche uasta — 14°C Lúnasa. An meán íosteocht laethúil — 11°C Feabhra. An meán teocht oíche laghad — 4.3°C Feabhra.
Deascadh, mm
Deascadh Uasmhéid — 119.1 mm Raibh sé taifeadta Feabhra. Deascadh íosta — 32.4 mm Raibh sé taifeadta Meán Fómhair.
Inis dúinn agus a roinnt le do chairde!