Tíortha Coitianta
Déan comparáid idir aimsir

Milano — aimsir réir míosa

An teocht an aeir de réir míosa
An teocht uasta laethúil an meán — 29.3°C Iúil. Meán teocht oíche uasta — 18.9°C Iúil. An meán íosteocht laethúil — 6.4°C i mí Eanáir. An meán teocht oíche laghad — 2.3°C i mí Eanáir.
Deascadh, mm
Deascadh Uasmhéid — 131.3 mm Raibh sé taifeadta Bealtaine. Deascadh íosta — 45.3 mm Raibh sé taifeadta i mí Eanáir.
Inis dúinn agus a roinnt le do chairde!