Tíortha Coitianta
Déan comparáid idir aimsir

Milano — aimsir réir míosa

An teocht an aeir de réir míosa
An teocht uasta laethúil an meán — 29.5°C Lúnasa. Meán teocht oíche uasta — 19.4°C Lúnasa. An meán íosteocht laethúil — 6.5°C i mí Eanáir. An meán teocht oíche laghad — 2.5°C i mí Eanáir.
Deascadh, mm
Deascadh Uasmhéid — 132.6 mm Raibh sé taifeadta Samhain. Deascadh íosta — 42 mm Raibh sé taifeadta i mí Eanáir.
Inis dúinn agus a roinnt le do chairde!