Tíortha Coitianta
Déan comparáid idir aimsir

Milano — aimsir réir míosa

An teocht an aeir de réir míosa
An teocht uasta laethúil an meán — 29.3°C Lúnasa. Meán teocht oíche uasta — 18.7°C Lúnasa. An meán íosteocht laethúil — 6°C i mí Eanáir. An meán teocht oíche laghad — 1.8°C i mí Eanáir.
Deascadh, mm
Deascadh Uasmhéid — 131.1 mm Raibh sé taifeadta Samhain. Deascadh íosta — 33.8 mm Raibh sé taifeadta Nollaig.
Inis dúinn agus a roinnt le do chairde!