Tíortha Coitianta
Déan comparáid idir aimsir

Milano — aimsir réir míosa

An teocht an aeir de réir míosa
An teocht uasta laethúil an meán — 28.3°C Iúil. Meán teocht oíche uasta — 17.5°C Lúnasa. An meán íosteocht laethúil — 6°C i mí Eanáir. An meán teocht oíche laghad — 1.9°C i mí Eanáir.
Deascadh, mm
Deascadh Uasmhéid — 141.7 mm Raibh sé taifeadta Samhain. Deascadh íosta — 49.2 mm Raibh sé taifeadta Nollaig.
Inis dúinn agus a roinnt le do chairde!