Tíortha Coitianta
Déan comparáid idir aimsir

Odense — aimsir réir míosa, teocht an uisce

An teocht an aeir de réir míosa
An teocht uasta laethúil an meán — 20.3°C Iúil. Meán teocht oíche uasta — 15.6°C Lúnasa. An meán íosteocht laethúil — 3.5°C Feabhra. An meán teocht oíche laghad — 1.2°C Feabhra.
An teocht an uisce de réir míosa
Meán uasteocht an uisce — 18°C seasta Lúnasa. An teocht an meán a laghad an uisce — 2°C seasta Feabhra.
Deascadh, mm
Deascadh Uasmhéid — 59.7 mm Raibh sé taifeadta Lúnasa. Deascadh íosta — 28.4 mm Raibh sé taifeadta Feabhra.
Inis dúinn agus a roinnt le do chairde!