Tíortha Coitianta
Déan comparáid idir aimsir

Frantiskovy Lazne — aimsir réir míosa

An teocht an aeir de réir míosa
An teocht uasta laethúil an meán — 22.3°C Lúnasa. Meán teocht oíche uasta — 13.1°C Lúnasa. An meán íosteocht laethúil — 0.1°C i mí Eanáir. An meán teocht oíche laghad — -3.2°C Feabhra.
Deascadh, mm
Deascadh Uasmhéid — 85.8 mm Raibh sé taifeadta Iúil. Deascadh íosta — 33.7 mm Raibh sé taifeadta Feabhra.
Inis dúinn agus a roinnt le do chairde!