کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

پورتو Venere — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 29°C اوت. میانگین حداکثر دما در شب — 19.7°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 9.9°C فوریه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 5.7°C فوریه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 25.6°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 13.2°C ثابت فوریه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 91.7 میلی متر آن ثبت شد مارس. حداقل بارش — 21.6 میلی متر آن ثبت شد اوت.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!