کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

Monterosso است — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 29°C اوت. میانگین حداکثر دما در شب — 19.3°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 9.9°C فوریه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 5.7°C فوریه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 25.4°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 13.4°C ثابت فوریه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 91.7 میلی متر آن ثبت شد مارس. حداقل بارش — 20.3 میلی متر آن ثبت شد اوت.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!