کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

میلان — آب و هوا توسط ماه

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 29.5°C اوت. میانگین حداکثر دما در شب — 19.4°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 6.5°C در ژانویه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 2.5°C در ژانویه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 132.6 میلی متر آن ثبت شد نوامبر. حداقل بارش — 42 میلی متر آن ثبت شد در ژانویه.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!