کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

ماسا Lubrense — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 30.5°C اوت. میانگین حداکثر دما در شب — 26.8°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 12.8°C فوریه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 10.8°C در ژانویه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 26.5°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 14.3°C ثابت فوریه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 120.4 میلی متر آن ثبت شد فوریه. حداقل بارش — 12.6 میلی متر آن ثبت شد اوت.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!