کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

ماسا Lubrense — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 30.2°C اوت. میانگین حداکثر دما در شب — 26.7°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 12.1°C فوریه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 10.1°C فوریه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 26.7°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 14.2°C ثابت مارس.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 101.6 میلی متر آن ثبت شد فوریه. حداقل بارش — 16 میلی متر آن ثبت شد اوت.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!