کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

ماسا Lubrense — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 30.2°C اوت. میانگین حداکثر دما در شب — 27°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 12.6°C در ژانویه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 10.7°C در ژانویه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 26.6°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 14.3°C ثابت فوریه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 128.7 میلی متر آن ثبت شد نوامبر. حداقل بارش — 19 میلی متر آن ثبت شد اوت.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!