کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

Lignano — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 29.3°C اوت. میانگین حداکثر دما در شب — 18.2°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 7.2°C در ژانویه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 2.4°C فوریه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 25.7°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 9.2°C ثابت فوریه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 104 میلی متر آن ثبت شد نوامبر. حداقل بارش — 47.8 میلی متر آن ثبت شد اوت.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!