کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

اودنسه — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 20.3°C جولای. میانگین حداکثر دما در شب — 15.6°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 3.5°C فوریه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 1.2°C فوریه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 18°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 2°C ثابت فوریه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 59.7 میلی متر آن ثبت شد اوت. حداقل بارش — 28.4 میلی متر آن ثبت شد فوریه.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!