کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

Frederikshavn — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 19.4°C جولای. میانگین حداکثر دما در شب — 15.6°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 3.1°C فوریه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 1.3°C فوریه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 17.7°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 2.8°C ثابت فوریه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 86.4 میلی متر آن ثبت شد اوت. حداقل بارش — 30.6 میلی متر آن ثبت شد فوریه.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!