کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

اسبیرگ — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 19.2°C اوت. میانگین حداکثر دما در شب — 15.6°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 3.7°C فوریه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 1.8°C فوریه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 18.5°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 2.6°C ثابت فوریه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 107.7 میلی متر آن ثبت شد سپتامبر. حداقل بارش — 35.7 میلی متر آن ثبت شد آوریل.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!