کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

کپنهاگ — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 20.6°C جولای. میانگین حداکثر دما در شب — 16.3°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 2.8°C فوریه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 0.7°C فوریه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 18.2°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 1.7°C ثابت فوریه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 67.6 میلی متر آن ثبت شد اوت. حداقل بارش — 30 میلی متر آن ثبت شد فوریه.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!