کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

آلبورگ — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 20.7°C جولای. میانگین حداکثر دما در شب — 14.4°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 2.9°C در ژانویه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 0.7°C فوریه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 19.2°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 0.7°C ثابت فوریه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 81.2 میلی متر آن ثبت شد اوت. حداقل بارش — 34.6 میلی متر آن ثبت شد آوریل.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!