کشورهای محبوب

ارمنستان — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

شهرهای, ارمنستان
درجه حرارت آب ارمنستان (ماه جاری)
ایروان 2 °C
جرموک 1.6 °C
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!