Δημοφιλείς χώρες
Σύγκριση καιρού

Μοντερόσο — καιρικές συνθήκες ανά μήνα, θερμοκρασία του νερού

Η θερμοκρασία του αέρα κατά μήνα
Η μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία — 29°C Αύγουστος. Μέση μέγιστη θερμοκρασία τη νύχτα — 19.7°C Αύγουστος. Η μέση ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία — 9.9°C Φεβρουάριος. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία νύχτας — 5.7°C Φεβρουάριος.
Η θερμοκρασία του νερού ανά μήνα
Μέση μέγιστη θερμοκρασία του νερού — 25.6°C σταθερό Αύγουστος. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του νερού — 13.4°C σταθερό Φεβρουάριος.
Βροχόπτωση, mm
Η μέγιστη βροχόπτωση — 91.7 mm Ηχογραφήθηκε Μάρτιος. Ελάχιστη καθίζηση — 21.6 mm Ηχογραφήθηκε Αύγουστος.
Πείτε μας και να μοιραστείτε με τους φίλους σας!