Δημοφιλείς χώρες
Σύγκριση καιρού

Milano — καιρικές συνθήκες ανά μήνα

Η θερμοκρασία του αέρα κατά μήνα
Η μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία — 29.5°C Αύγουστος. Μέση μέγιστη θερμοκρασία τη νύχτα — 19.4°C Αύγουστος. Η μέση ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία — 6.5°C τον Ιανουάριο. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία νύχτας — 2.5°C τον Ιανουάριο.
Βροχόπτωση, mm
Η μέγιστη βροχόπτωση — 132.6 mm Ηχογραφήθηκε Νοέμβριος. Ελάχιστη καθίζηση — 42 mm Ηχογραφήθηκε τον Ιανουάριο.
Πείτε μας και να μοιραστείτε με τους φίλους σας!