Popular nga mga nasud
Itandi panahon

Zaragoza — panahon sa bulan

Pinaagi sa mga bulan Jan Feb Mar Apr Mayo Jun Jul Augusto Sep Oct Nov Dec
Ang hangin nga temperatura sa bulan
Ang kasagaran nga adlaw-adlaw nga temperatura maximum — 31.7°C Hulyo. Average maximum gabii temperatura — 20.3°C Agosto. Ang kasagaran nga minimum nga sa adlaw-adlaw nga temperatura — 11.4°C sa Enero. Ang kasagaran nga minimum nga gabii temperatura — 4.4°C sa Enero.
Ulan, mm
Maximum ulan — 47.1 mm Kini natala Nobyembre. Minimum nga ulan — 12.2 mm Kini natala Disyembre.
Tug-ani kami, ug sa pagpakigbahin uban sa imong mga higala!