Popular nga mga nasud
Itandi panahon

Milano — panahon sa bulan

Pinaagi sa mga bulan Jan Feb Mar Apr Mayo Jun Jul Augusto Sep Oct Nov Dec
Ang hangin nga temperatura sa bulan
Ang kasagaran nga adlaw-adlaw nga temperatura maximum — 29.5°C Agosto. Average maximum gabii temperatura — 19.4°C Agosto. Ang kasagaran nga minimum nga sa adlaw-adlaw nga temperatura — 6.5°C sa Enero. Ang kasagaran nga minimum nga gabii temperatura — 2.5°C sa Enero.
Ulan, mm
Maximum ulan — 132.6 mm Kini natala Nobyembre. Minimum nga ulan — 42 mm Kini natala sa Enero.
Tug-ani kami, ug sa pagpakigbahin uban sa imong mga higala!