Popular nga mga nasud
Itandi panahon

Milano — panahon sa bulan

Pinaagi sa mga bulan Jan Feb Mar Apr Mayo Jun Jul Augusto Sep Oct Nov Dec
Ang hangin nga temperatura sa bulan
Ang kasagaran nga adlaw-adlaw nga temperatura maximum — 29.3°C Hulyo. Average maximum gabii temperatura — 18.9°C Hulyo. Ang kasagaran nga minimum nga sa adlaw-adlaw nga temperatura — 6.4°C sa Enero. Ang kasagaran nga minimum nga gabii temperatura — 2.3°C sa Enero.
Ulan, mm
Maximum ulan — 131.3 mm Kini natala Mayo. Minimum nga ulan — 45.3 mm Kini natala sa Enero.
Tug-ani kami, ug sa pagpakigbahin uban sa imong mga higala!