Popular nga mga nasud
Itandi panahon

Maiori — panahon sa bulan, temperatura sa tubig

Pinaagi sa mga bulan Jan Feb Mar Apr Mayo Jun Jul Augusto Sep Oct Nov Dec
Ang hangin nga temperatura sa bulan
Ang kasagaran nga adlaw-adlaw nga temperatura maximum — 31.5°C Agosto. Average maximum gabii temperatura — 21.1°C Agosto. Ang kasagaran nga minimum nga sa adlaw-adlaw nga temperatura — 11.2°C sa Enero. Ang kasagaran nga minimum nga gabii temperatura — 6.7°C sa Enero.
Ang tubig temperatura pinaagi sa bulan
Average maximum nga temperatura sa tubig — 26.5°C fixed Agosto. Ang kasagaran nga minimum nga temperatura sa tubig — 14.2°C fixed Marso.
Ulan, mm
Maximum ulan — 107.8 mm Kini natala Marso. Minimum nga ulan — 32.3 mm Kini natala Agosto.
Tug-ani kami, ug sa pagpakigbahin uban sa imong mga higala!