Popular nga mga nasud
Itandi panahon

Spindleruv Mlyn — panahon sa bulan

Pinaagi sa mga bulan Jan Feb Mar Apr Mayo Jun Jul Augusto Sep Oct Nov Dec
Ang hangin nga temperatura sa bulan
Ang kasagaran nga adlaw-adlaw nga temperatura maximum — 19.8°C Agosto. Average maximum gabii temperatura — 14.3°C Agosto. Ang kasagaran nga minimum nga sa adlaw-adlaw nga temperatura — -2.1°C sa Enero. Ang kasagaran nga minimum nga gabii temperatura — -3.7°C Pebrero.
Ulan, mm
Maximum ulan — 185.1 mm Kini natala Hulyo. Minimum nga ulan — 48.6 mm Kini natala Pebrero.
Tug-ani kami, ug sa pagpakigbahin uban sa imong mga higala!