Popular nga mga nasud
Itandi panahon

Frantiskovy Lazne — panahon sa bulan

Pinaagi sa mga bulan Jan Feb Mar Apr Mayo Jun Jul Augusto Sep Oct Nov Dec
Ang hangin nga temperatura sa bulan
Ang kasagaran nga adlaw-adlaw nga temperatura maximum — 22.3°C Agosto. Average maximum gabii temperatura — 13.1°C Agosto. Ang kasagaran nga minimum nga sa adlaw-adlaw nga temperatura — 0.1°C sa Enero. Ang kasagaran nga minimum nga gabii temperatura — -3.2°C Pebrero.
Ulan, mm
Maximum ulan — 85.8 mm Kini natala Hulyo. Minimum nga ulan — 33.7 mm Kini natala Pebrero.
Tug-ani kami, ug sa pagpakigbahin uban sa imong mga higala!