Popular nga mga nasud
Itandi panahon

Ararat — panahon sa bulan

Pinaagi sa mga bulan Jan Feb Mar Apr Mayo Jun Jul Augusto Sep Oct Nov Dec
Ang hangin nga temperatura sa bulan
Ang kasagaran nga adlaw-adlaw nga temperatura maximum — 28.1°C Agosto. Average maximum gabii temperatura — 16.5°C Agosto. Ang kasagaran nga minimum nga sa adlaw-adlaw nga temperatura — -1°C sa Enero. Ang kasagaran nga minimum nga gabii temperatura — -7.9°C sa Enero.
Ulan, mm
Maximum ulan — 93.3 mm Kini natala Mayo. Minimum nga ulan — 19 mm Kini natala Agosto.
Tug-ani kami, ug sa pagpakigbahin uban sa imong mga higala!